18/03/2018
Familii Copii
O campanie a Ministerului Administratiei si Internelor prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Comunicate de presa

1.10.2008
In cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sunt disponibile urmatoarele posturi: Ofiter specialist...
>>more

27.5.2008
În primul trimestru al anului 2008, pe teritoriul României au avut loc 3.972 incendii (în medie 44 pe zi), faţă de...
>>more

Sunteti aici: Home » Informatii utile

Informatii utile

Expertiza imobilului

La biroul asociatiei de proprietari se va procura Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente si Normele metodologice de aplicare, completate si republicate, intre 1994 si 2006 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si care se aplica la constructiile care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.

  Din initiativa proprietarilor sau la notificarea autoritatilor, asociatia de proprietari trebuie sa completeze in prima etapa o serie de formulare privind:
 • fisa de identificare a constructiei;
 • lista proprietarilor si destinatia spatiilor din cladire;
 • cererea asociatiei de proprietari catre Consiliul Local pentru includere pe lista de prioritati pentru expertizarea tehnica.
 • Cererile asociatiei de proprietari se depun la Consiliul Local; daca sunt mai multe cereri, exista criterii tehnice pentru stabilirea prioritatilor, care au in vedere:
 • clasa de importanta a constructiei si regimul de inaltime al cladirii;
 • anul construirii si normativul de proiectare antiseismic aplicat, prioritare fiind structurile de rezistenta realizate fara cunostinte de proiecare antiseismica;
 • pozitia in localitate a cladirii, cu referire la consecintele posibile la scara urbana in urma prabusirii, precum si conditiile locale de teren;
 • actiunea unor factori cu efecte agravante asupra rezistentei si stabilitatii cladirii (tasari neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, interventii neautorizate la structura de rezistenta).

Prin grija autoritatilor administratiei publice centrale si locale cladirea de locuit este inclusa in programe anuale de actiuni aprobate prin Hotarare de Guvern, in baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul Judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si avizate de Comisia tehnica de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT). In cazul includerii pe liste va fi necesara solicitarea expertizarii, pe baza Hotararii asociatiei de proprietari, adoptata cu acordul majoritatii proprietarilor, privind contractarea expertizarii tehnice.

Cladirile de locuit multietajate, care prezinta pericol public, sunt expertizate, din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in limita fondurilor alocate anual. Asociatiile de proprietari din aceste cladiri sunt obligate, prin lege, sa ceara expertizarea imobilului.

  Cladirile prezinta pericol public in situatiile in care, dupa caz:
 • cuprind spatii publice cu alta destinatie decat aceea de locuinta, ocupate temporar / permanent de un numar mare de persoane;
 • sunt amplasate in zone dens circulate si/sau cu aglomerari de persoane;
 • adapostesc valori materiale si/sau de patrimoniu cultural.

Pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice, care au in administratie aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale.

  Dupa elaborarea Raportului de expertiza tehnica, sunt necesare:
 • Hotararea asociatiei de proprietari privind aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor – proiectare si consolidare si cerere emitere certificat de urbanism;
 • Declaratia angajament a fiecarui proprietar – autentificata – de continuare a actiunilor necesare;
 • Instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintei pe durata rambursarii sumelor necesare consolidarii.

Sunt necesare, succesiv, hotarari ale asociatiei, adoptate cu acordul majoritatii proprietarilor, privind contractarea proiectarii, respectiv a executiei lucrarilor si cererile legale privind emiterea autorizatiei de construire pentru consolidarea propriu-zisa.

Informatii privind consolidarea imobilului:

  Proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile clasificate la risc I sunt finantate din bugetul de stat, prin programe anuale, aprobate prin hotarare guvernamentala. Finantarea este conditionata de existenta hotararii asociatiei prin care este aprobata interventia, adoptata cu acordul majoritatii proprietarilor, pe baza raportului de expertiza tehnica. Solutia de interventie din documentatia aprobata poate cuprinde, dupa caz:
 • consolidarea sistemului structural al cladirii existente sau a unor elemente structurale ale acesteia;
 • introducerea unor elemente structurale suplimentare si/sau repararea elementelor nestructurale ale cladirii existente;
 • imbunatatirea terenului de fundare, termoizolarea si/sau hidroizolarea cladirii si/sau a instalatiilor aferente in zona de interventie;
 • desfacerea si refacerea finsajelor in zona de interventie;
 • desfacerea si refacerea instalatiilor si/sau a echipamentelor in zona de interventie si, dupa caz, inlocuirea acestora sau a unor elemente componente;
 • alte lucrari strict necesare in zona de interventie, justificate din punct de vedere tehnic prin solutia de interventie adoptata si reglementarile tehnice in vigoare.

Institutiile publice si agentii economici care detin locuinte si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in cladirile incluse in programele anuale sunt obligati sa asigure finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detin din proprietatea comuna.

Pentru realizarea in conditii de siguranta a lucrarilor de consolidare si asigurarea continuitatii acestora, activitatile comerciale si nonprofit desfasurate in spatiile existente din cladirile nominalizaze in programele anuale se suspenda de drept pe durata executiei lucrarilor de consolidare.

Facilitati financiare acordate de stat:

Fondurile utilizate de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de consolidare sunt inapoiate de proprietarii persoane fizice in rate lunare egale, in lei, fara dobanda, cu o durata de rambursare de pana la 25 de ani de la data receptiei lucrarilor. Cheltuielile se repartizeaza pe proprietari, proportional cu cota-parte indiviza.

Proprietarii care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie sunt scutiti de la plata ratelor lunare. Suma pe care o au de restituit se diminueaza cu sumele aferente perioadelor de scutire, ceea ce inseamna ca atunci cand vor avea venituri mai mari nu li se vor imputa sumele scutite anterior.

Scutirea de taxa pentru emiterea autorizatiei privind consolidarea cladirilor de locuit.

Home Publicatii Site-uri utile Contacte www.sanseinplus.ro
© 2007 Ministerul Administratiei si Internelor. Toate drepturile rezervate.